Fejlesztéseink

LibreOffice központi beállítás menedzsment kiegészítés

A LibreOffice irodai szoftver a vezető nyílt forráskódú irodai programcsomag, független alapítványi háttérrel és Magyarországon is számos önkormányzati és állami intézményi felhasználóval. Képességei összemérhetők a zárt, ingyenesen nem hozzáférhető versenytársakéval, egyetlen fájó hiányt azonban el kell ismerni. A rendszer beállításainak központi menedzsmentjére – például csoportházirend segítségével, vagy központból terített konfigurációs állományok segítségével – jelenleg nincs mód. Ennek a problémának a megoldásán dolgozunk, mely reményeink szerint hamarosan nyilvánosan is tesztelhető lesz. Célunk továbbá, hogy a LibreOffice fejlesztők is elfogadják és beolvasszák a módosításainkat, így azok közkinccsé váljanak.

Szabad operációs rendszerek kényelmes központi menedzsmentje

Több szabad szoftver bevezetési projektben felmerült az a probléma, hogy a szabad operációs rendszerek (például Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, FreeBSD, OpenBSD stb.) központi menedzsmentjére jó lenne egy könnyen használható szabad szoftver. Erre a feladatra a vizsgálat elvégzésekor (2012 decembere) több megoldást is találtunk (pl. Puppet, Spacewalk, The Foreman), azonban több probléma is volt velük. A Puppet minden igényt kielégít, és noha rendkívül összetett, sokat tudó, de hosszú betanulási idővel rendelkezik, a tipikus közigazgatási és céges rendszergazdák számára használata idegen. A másik két megoldás csak részben támogatja a szabad operációs rendszereket, nehézkes lenne egy olyan inhomogén rendszerben használni, ahol a szerverek között még vannak klasszikus Unixok, több különböző BSD és Linux alapú szerver és desktop is. Olyan megoldásra van szükségünk, mely nagyon könnyen telepíthető, és bár csak a legfontosabb alapműveletek elvégzésére alkalmas, azokat azonban nagyon egyszerű elvégezni vele:

  • hardver és szoftver leltár;
  • csomagok frissítése előre beállítható gépeken vagy gépcsoportokon;
  • ha lehetséges, disztribúció frissítése előre beállítható gépeken vagy gépcsoportokon;
  • támogatás konfigurációs fájlok központi menedzsmentjére;
  • támogatás monitoring rendszerek integrálásához (pl. Nagios, Icinga, Cacti, Zabbix).

Ennek a problémának a megoldásába egy szoftver tervezésébe és fejlesztésébe kezdtünk. A tervek szerint a szoftver nem tud majd mindent, de mindent tud, ami alapvetően szükséges egy nagy rendszer központi karbantartásához. Továbbá amit tud, azt nagyon könnyen kezelhetően tudja majd. Amint a szoftver tesztelhető lesz, ezen az oldalon elérhetővé tesszük.

LibreOffice intézményi migrációs és dokumentumkezelő keretrendszer

A feladat a nyílt forráskódú Wollmux LibreOffice-kiegészítő és keretrendszer magyar honosítását, az ehhez szükséges fejlesztések kivitelezését foglalja magában. A Wollmux rendszer tette lehetővé München önkormányzatának szabad irodai programcsomagra és szabad operációs rendszerre történő váltását, a mintegy 20 ezer különböző dokumentumsablon, űrlap és makró hatékony migrálását és használatát 15 ezer munkaállomáson. A Wollmux MSZ ISO OpenDocument (ODF) alapokon, vegyes Linux, Windows környezetben nyújt egységes munkakörnyezetet optimalizált űrlap- és dokumentumkezeléssel, az ezekhez kapcsolódó űrlaptervező és -tesztelő alkalmazással, és egyedi, intézményre szabható sablonkezeléssel.

LibreOffice magyar honosításának és nyelvi eszközeinek támogatása, új funkciók fejlesztése

A nemzetközi fejlesztésű irodai programcsomagok honosítása a magyar nyelvi eszközök fejlesztését, a magyar szövegszedési sajátosságok támogatását is megkívánja. Számos hibajavításra került sor a központ által honosított LibreOffice esetében is. Ilyen például a kettőzött többjegyű magyar mássalhangzók helyes elválasztása a táblázatkezelő és rajzoló alkalmazásban; a jelek, mint százalékjel, paragrafusjel, elromlott toldalékolásának javítása; a nyomdai minőségű tipográfiai lehetőségeket biztosító Graphite alrendszer elválasztásának javítása. Új funkcióként került megvalósításra a jobbra igazított lábjegyzetszámozás és a mintaillesztés bevezetése az automatikus javításban. Ez utóbbival nem csak pár hibás szó vagy rövidítés, hanem azok toldalékolt alakjai is automatikusan javíthatóvá váltak. A fejlesztés a dokumentumszerkesztésben kedvelt automatikus javítás valódi honosítását jelenti a magyar felhasználók számára.

LibreOffice oktatási és grafikai kiegészítés

A LibreLogo számítógépes grafikai keretrendszer a közoktatás és az irodai programcsomagok felhasználói számára készült LibreOffice kiegészítés. A LibreLogo ma már része a LibreOffice irodai programcsomagnak, és a LibreOffice nemzetközi fordítói közösségének köszönhetően számos nyelvi változata készült el az eredeti magyar és angol mellett, például a cseh, finn, holland, német, olasz, brazíliai portugál honosítás.

A fejlesztés eredeti célja, hogy a Nemzeti alaptantervnek megfelelő, korszerű, nyílt szabványokon (MSZ ISO OpenDocument (ODF) dokumentumformátum, W3C SVG, SVG/SMIL képformátumok) alapuló, kifejezetten szabad segédprogram álljon rendelkezésre az informatikaoktatásban a jelenlegi zárt, nem ingyenes, korlátozottan felhasználható, elavult, szabad operációs rendszereken nem, vagy csak nehezen használható programok helyett. A program különleges megoldásaival (nyomdai minőségű, valós nyomdai feladatok ellátására is alkalmas vektorgrafika; könnyebb kezelhetőség; továbbá nemcsak a programozás, hanem a szövegszerkesztés oktatásának elősegítése) lehetővé teszi a szűk órakeret jobb kihasználását és a mélyebb informatikai ismeretek megszerzését. Hosszú távon az sem elhanyagolható szempont, hogy a közoktatásból kikerültek nagyobb bizalommal fognak tekinteni a szabad szoftverekre.