A kompetencia központról

Összefoglaló

A KIM E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkárságán belül jött létre az E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ 2012 végén, EU-s támogatással. Hivatalos neve röviden EKOP-1.2.15, beceneve ESz2K2.
Célunk a szabad szoftverek e-közigazgatási, illetve általánosságban intézményi és vállalati felhasználási lehetőségeinek vizsgálata és elősegítése. Csapatunk tagjai a saját szakterületükön évek óta magas szinten foglalkoznak szabad szoftverekkel. Eddig is fejlesztettünk, oktattunk, honosítottunk és rendszereket adminisztráltunk, csak most ennek közkinccsé tétele lett az elsődleges feladatunk.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet, valamint az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII.1.) Korm. határozat alapján az EKOP-1.2.15-2011-2011-0001 azonosítószámú, „E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ létrehozása” elnevezésű kiemelt projektet jogutód szervezetként az Igazságügyi Minisztériumtól (korábban: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) a Belügyminisztérium vette át.

Kicsit bővebben

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) projekt megnevezése: EKOP-1.2.15-2011-2011-0001 „E-KÖZIGAZGATÁSI SZABAD SZOFTVER KOMPETENCIA KÖZPONT LÉTREHOZÁSA”

Céljai:

 1. A nyílt forráskódú alkalmazások részaránya növelésének elősegítése elsősorban a közigazgatás területén.
 2. Az informatikai fejlesztések során a rendszerek interoperabilitási képességei növelésének elősegítése nyílt forráskódú eszközök, illetve nyílt szabványok alkalmazásával.

A projekt fontosnak tartja, hogy:

 1. jelentősen csökkenjen a közszférában a szoftver licencdíjak költsége;
 2. emelkedjen az állami informatikai szolgáltatások színvonala, tekintettel a rendszerek közötti interoperabilitás növekedésére;
 3. emelkedjen az állami informatikai szolgáltatások színvonala, tekintettel arra, hogy a licencköltségek csökkenésével elért megtakarításon magasabb szintű szolgáltatásokat lehet majd biztosítani;
 4. a szoftverjogok (használat, fejlesztés, továbbfejlesztés, stb.) birtoklásával a nemzeti adatvagyon felhasználása során megszüntethetőek legyenek a káros szállítói függések.

Az E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ célként tűzte ki több, a szabad szoftverek bevezetésére irányuló pilot projekt szakmai (tanácsadói és mérnöki) támogatását. A Központ a pilot projektekről esettanulmányokat készít, amelyek segíteni fogják a későbbi hasonló szabad szoftveres átállások megvalósítását.

A Szabad Szoftver Kompetencia Központ kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a szabad szoftverek bevezetéséhez és az átállásokhoz biztosítsa a lebonyolítás sikeréhez szükséges szakmai tudásbázist és háttéranyagokat, ezért:

 • A szabad szoftveres átállási pilot projektek előkészítéseként a Központ tanulmányt készít a korábbi hazai szabad szoftveres projektek eredményeiről és a tapasztalatairól, a szabad szoftverek bevezetésének jogszabályi megalapozottságáról és hátteréről, továbbá szintén egy tanulmány formájában vizsgálja a nemzetközi tapasztalatokat, eredményeket és irányokat is.
 • A Központ létrehoz egy szabad szoftver keretrendszert, amelynek naprakészen tartását is vállalja. A keretrendszer létrehozásának első lépéseként a Központ megvizsgálja a különböző tipikus vállalati, illetve intézményi feladatokhoz elérhető szabad szoftvereket, és minősíti ezeket különféle szempontok alapján. A keretrendszerbe végül olyan szabad szoftverek kerülnek, amelyeket a Központ „ajánl” bizonyos feladatokra, illetve amelyek támogatása, honosítása megoldott és a minősítés szerint széles körben elterjeszthető.
 • A Központ saját oktatóinak segítségével felhasználói és rendszer-üzemeltetési tanfolyamokat tart a pilot projektekben résztvevő szervezeteknél. Az oktatásokhoz kapcsolódóan szabadon felhasználható oktatási anyagokat készít, így más közigazgatási intézményekben is hasznosítható tudástartalmakat hoz létre.
 • A bevezetendő felhasználói szabad szoftverek kiválasztásánál rendkívül fontos szempont, hogy a szoftver magyar nyelvű legyen, illetve elérhető legyen hozzá magyar nyelvű dokumentáció. A Szabad Szoftver Kompetencia Központ ezért felvállalja azon szoftverek honosítását, amelyek széles körben elterjeszthetőek, ugyanakkor a honosításuk nem megfelelően megoldott, vagy a hosszú távú biztonság érdekében hasznos, ha ezt egy központi szervezet végzi. A Központ jelenleg többek között a LibreOffice irodai programcsomag, a Mozilla termékcsalád (pl. Firefox webböngésző, Thunderbird levelezőkliens) és a Gnome asztali környezet honosítási feladatait látja el.
 • A Központ létrehoz egy mindenki számára szabadon elérhető tudástárat, amely egyrészt tartalmazza a Szabad Szoftver Kompetencia Központ működése során létrejövő esettanulmányokat, szoftverleírások, szakmai és oktatási segédanyagokat, cikkeket, stb. Másrészt gyűjtőhelyéül szolgál a különféle szabad licencek alatt elérhető, hazai és nemzetközi forrásból származó szabad szoftverekkel foglalkozó esettanulmányoknak, leírásoknak, szoftverdokumentációknak, könyveknek, cikkeknek, segédanyagoknak, stb.
 • A Központ fejlesztői révén megoldást kíván nyújtani a szabad szoftveres átállások során jelentkező hibákra, funkcionalitásbeli hiányosságokra, illetve informatikai fejlesztésekkel kívánja elősegíteni az interoperabilitás növelését.

A Szabad Szoftver Kompetencia Központ a szakmai tapasztalatcsere érdekében keresi az együttműködést más hazai és nemzetközi szabad szoftverekre irányuló projektekkel, így hazai és nemzetközi konferenciákon vesz részt. Továbbá célja két hazai közigazgatási szabad szoftveres konferencia megszervezése is, ahol a tudás- és tapasztalatcsere mellett a szabad szoftverek népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektet.