Tanulmányok, összefoglalók

A szabad szoftverek jelentősége

Tanulmánykötet-bevezető – a szabad szoftverek jelentőségének rövid összefoglalása társadalmi, gazdasági és technológiai szempontból.
Letöltés: PDF

A szabad és a nyílt forráskódú szoftver fogalma

A nyílt forráskóddal kapcsolatos, valamint annak megértéséhez szükséges fogalmak definiálása és ismertetése.
Letöltés: PDF

Fontosabb szabad szoftver licencek jellemzői

A legfontosabb szabad szoftver licencek (GPL v2/3, LGPL v2/3, BSDL, MPL, EUPL) alapvető jellemzőinek ismertetése.
Letöltés: PDF

Az EUPL licenc

Az EUPL, az Európai Bizottság által létrehozott és jóváhagyott, a magyar jogrendszerhez is illeszkedő szabad szoftver licenc bemutatása.
Letöltés: PDF

Szabad szoftverek, nyílt formátumok és szabványok

A szabad szoftverek tipikus adattárolási és adattovábbítási jellemzői. Milyen kapcsolat van a nyílt szabványok és a szabad szoftverek között? A tulajdonosi szoftverek által használt zárt formátumok veszélyei.
Letöltés: PDF

A szabad szoftverek testreszabása

A szabad szoftverek egyik fontos jellemzője: a módosíthatóság. Egy szoftverbázis többszöri felhasználhatósága, igény szerinti testreszabása. A testreszabás és a licencek összefüggései. Bemutatjuk a markáns eltérést a GPL és a BSD jellegű licencek között.
Letöltés: PDF

Hazai esettanulmányok

Hazai sikertörténetek és problémás átállások, visszaállások a Fővárosi Bíróságon, Szeged, Miskolc és Salgótarján városok és Törökbálint nagyközség polgármesteri hivatalaiban.
Letöltés: PDF

Oktatás és nyílt forráskód kapcsolatának vizsgálata

Ebben a dokumentumban bemutatjuk a szabad szoftverek oktatási célra való használatának sajátosságait. Milyen előnyök, milyen hátrányok származnának egy részleges vagy teljes átállásból?
Letöltés: PDF

Bizalom, biztonság és a nyílt forráskód kapcsolatának vizsgálata

Ebben a dokumentumban megvizsgáljuk, hogy milyen kapcsolat van a forráskód nyíltsága és a szoftverek esetleges biztonsági problémái között. Vajon a nyílt forráskód javítja vagy rontja a szoftverek biztonságát? Szó esik a nyílt forráskód és a bizalom kapcsolatáról is.
Letöltés: PDF

Szabad szoftverek fejlesztése

Ebben a dokumentumban ismertetjük a tisztán nyílt forráskódú platform, valamint a multiplatform fejlesztés lehetséges eszközeit, azok jellemzőit. Megvizsgáljuk az egyrétegű, többrétegű vastagkliens és a web alapú rendszerek fejlesztésének, komponenseinek sajátosságait, kitérve annak gazdasági, architekturális, biztonsági és felhasználói szempontjaira.
Letöltés: PDF

Szabad szoftver üzleti modellek

Ebben a dokumentumban néhány, a szabad szoftverek fejlesztésénél vagy támogatásánál sikeresnek bizonyult üzleti modellt ismertetünk. Szó esik néhány be nem vált üzleti irányvonalról is, mindkét eset példákkal van illusztrálva.
Letöltés: PDF

Szabad szoftverek cég szintű gazdasági hatásai

A szabad szoftverek bevezetésének és használatának gazdasági hatásainak bemutatása céges szinten. A migráció várható hatása a személyi, hardver, szoftverlicenc és külső támogató bevonása miatt felmerülő költségekre köz- vagy magáncégek esetén.
Letöltés: PDF

A szabad szoftverek elterjedésének nemzetgazdasági hatásai

A fejezet leírja, hogy a szabad szoftverek szélesebb körű elterjedésének milyen potenciális hatása lehet a hazai IT iparra és egyéb gazdasági ágazatokra, figyelembe véve az innováció és a felhalmozott szaktudás nemzetközi értékesíthetőségét. Szó esik gazdasági, személyi és társadalmi következményekről. A fejezet leírja, hogy milyen előkészítő tevékenységre van szükség a potenciálisan felmerülő problémák elkerülésére.
Letöltés: PDF

A szabad szoftverek és a verseny

A szabad szoftverek használatának és fejlesztési modelljének hatása a fejlesztő cégek közti versenyre és a szállított szoftver termékek árára. A szoftver fejlesztőtől való függőség minimalizálására vagy megszüntetésére szükséges szerződési garanciák ismertetése. A szabad szoftverek használatából és fejlesztéséből adódó potenciális minőségi és gazdasági haszon maximalizálásának biztosítása.
Letöltés: PDF

A szabad szoftverek helyzete a világon

A nemzetközi szinten felismerhető szabad szoftverekkel kapcsolatos trendek, stratégiák és tapasztalatokat ismertetjük. A különböző típusú jogalkotást alkalmazó országok, tömbök hozzáállása a szabad szoftverekhez, szoftverszabadalmakhoz, ezek lehetséges hatásai a szabad szoftverek fejlesztésére és terjesztésére.
Letöltés: PDF

A szabad szoftverek helyzete az EU-ban

Az EU azon törvényeinek, rendeleteinek, szabályzásainak és iránymutatásainak ismertetése, amelyek hatással vannak a szabad szoftverek EU-s elterjedésére. Az elérhető információk alapján meghatározza azokat a stratégiai irányokat, melyek befolyással lehetnek a szabad szoftverek elfogadottságára, elterjedésére.
Letöltés: PDF

A Joinup platform

Ebben a dokumentumban röviden ismertetjük a Joinup platformot, különös tekintettel a szabad szoftverekkel kapcsolatos jellemzőkre. Leírjuk az OSOR program rövid történetét, beolvasztásának okát, állapotát.
Letöltés: PDF

Korábbi kormányzati stratégiák, projektek és eredményeik

Leírjuk az eddigi kormányzati projekteket és stratégiákat és az azok által okozott hatásokat. Sikerek és kudarcok esetén is feltárjuk azokat a kulcstényezőket, melyek az adott végeredményhez vezettek.
Letöltés: PDF

Korábbi hazai eredmények, tapasztalatok vizsgálata

Ebben a dokumentumban bemutatjuk a hazai szabad szoftverrel kapcsolatos tisztán civil, cégek által támogatott civil és kormányzat által támogatott kezdeményezéseket, és az azok által elért eredményeket. Sikerek és kudarcok esetén is feltárjuk azokat a kulcstényezőket, melyek az adott végeredményhez vezettek.
Letöltés: PDF

Változások a legutóbbi közigazgatási alkalmazhatósági tanulmány óta

Ebben a dokumentumban ismertetjük a jogszabályi, elterjedtség és egyéb változásokat a legutóbbi közigazgatási alkalmazhatósági tanulmány óta.
Letöltés: PDF

Jelenlegi stratégiai irány

Megvizsgáljuk azokat az elérhető törvényeket, rendeleteket, kommunikációs gesztusokat, melyből a kormányzat szabad szoftverekkel kapcsolatos aktuális stratégiája leszűrhető. A fellelhető információk alapján igyekszünk a lehető legteljesebb képet adni az aktuális kormányzat szabad szoftver stratégiájáról.
Letöltés: PDF

Szabad szoftverek terjedését gátló tényezők megállapítása és rangsorolása

Ebben a dokumentumban bemutatjuk és prioritási sorrendbe állítjuk azokat a tényezőket, melyek ma a szabad szoftverek hazai elterjedését meggátolják vagy hátráltatják.
Letöltés: PDF

Javasolt kormányzati projektek és stratégiák

Ebben a dokumentumban leírjuk, hogy melyek azok a javasolt projektek, melyek feltehetőleg elősegítenék a szabad szoftverek hazai elterjedését. A korábban készült közigazgatási bevezetési tanulmány főbb megállapításainak átvétele, megerősítése, elvetése, újak tétele.
Letöltés: PDF

Migráció motivációs tényezői

Ebben a dokumentumban megvizsgáljuk a vezetők, IT-vezetők, IT-oktatók és számítógép felhasználók zárt-nyílt migráció, illetve szabad szoftverek használatára motiválásának lehetőségeit.
Letöltés: PDF